Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
10 grudzień 2022
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
Zjazd Stowarzyszenia Wychowanków
06 kwiecień 2010

W piątek 13 czerwca 2008 r. odbył się, z udziałem 136 delegatów, VI Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej.

Po powitaniu delegatów i zaproszonych gości, przewodniczący Stowarzyszenia, Stanisław Mitkowski, przedstawił program Zjazdu oraz zgłosił kandydaturę kol. Jerzego Nowakowskiego na przewodniczącego Zjazdu, co zostało jednomyślnie przyjęte przez delegatów.

Wystąpienie JM Rektora prof. Antoniego Tajdusia o dobrej kondycji Uczelni jak również wspomnienia marszałka małopolskiego Marka Nawary z okresu studiów oraz słowa delegata Koła w Albanii Arqile Tety zostały przyjęte oklaskami.

Na wniosek Kapituły godność członka honorowego Zjazd przyznał: prof. Antoniemu Tajdusiowi, prof. Arturowi Bębnowi, Jerzemu Nowakowskiemu, Stanisławowi Dygudzie i Konradowi Kuczyńskiemu.

Po przedstawieniu sprawozdań z działalności Stowarzyszenia w minionej kadencji, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu. Po przerwie odbyły się wybory przewodniczącego Stowarzyszenia.

W głosowaniu tajnym prof. Bronisław Barchański uzyskał 46 zaś prof. Stanisław Mitkowski 66 głosów i tym samym został wybranym przewodniczącym Stowarzyszenia. Wybrano też Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

W trakcie Zjazdu wprowadzono do Statutu konieczne uzupełnienie wymagane przez Sąd dla uzyskania przez Stowarzyszenie statusu organizacji -pożytku publicznego.

Andrzej Miga

Władze Stowarzyszenia Wychowanków AGH na kadencję 2008 – 2012

Przewodniczący

prof. Stanisław Mitkowski

Członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Wychowanków AGH

Marian Bajorowicz

Bronisław Barchański

Józef Beluch

Artur Bęben

Zdzisław Bryg

Józef Chrobak

Tadeusz Dudzic

Wojciech Dygdała

Stanisław Dyguda

Stanisław Gajos

Józef Grabowski

Jerzy Gruszka

Bolesław Herudziński

Ryszard Klempka

Henryk Konieczko

Michał Kraiński

Konrad Kuczyński

Zygmunt Kulig

Barbara Kwiecińska

Stanisław Lasek

Józef Limanówka

Dariusz Lubera

Andrzej Miga

Eugenia Miga

Wojciech Mitkowski

Henryk Muzyka

Wacław Muzykiewicz

Jerzy Nowakowski

Czesław Ochab

Anna Piotrowska

Jan Rajs

Czesława Ropa

Jerzy Strzempek

Piotr Ubowski

Renata Wacławik-Wróbel

Jerzy Wróbel

Główna Komisja Rewizyjna

Kazimierz Czopek

Józef Dańko

Stefan Jóźkiewicz

Tomasz Kałuża

Stanisław Malik

Henryk Pawełczyk

Helena Pitera

Sąd Koleżeński

Zofia Gierat

Mirosław Kugiel

Mieczysław Milewski

Stanisław Pytko

Jarosław Stopa

Władysław Tabor

Albin Wojnar

Przewodniczący honorowi

Kazimierz Matl

Władysław Longa