Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
10 grudzień 2022
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
Fizyka medyczna
06 kwiecień 2010

Wraz z nowym rokiem akademickim w naszej Uczelni uruchomiony zostanie, za zgodą ministra nauki i szkolnictwa wyższego, nowy kierunek studiów: fizyka medyczna.

Będzie to interdyscyplinarny kierunek łączący najnowsze zdobycze fizyki z problemami medycyny. Organizowaniem nowego kierunku kształcenia zajmuje się prof. Zbigniew Kąkol, dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.

Współczesna medycyna potrzebuje wielu bardzo skomplikowanych urządzeń elektronicznych z dużą ilością specjalistycznego oprogramowania. Studenci fizyki medycznej będą zatem poznawać zarówno zagadnienia medyczne, jak i najnowszą technikę. Przy rekrutacji na nowy kierunek brana będzie pod uwagę ilość punktów uzyskanych na maturze z przedmiotu ścisłego (matematyka lub fizyka lub chemia) oraz z języka obcego, najlepiej angielskiego.

Władze wydziału przewidują przyjęcie na pierwszy rok około 70 osób. Program stacjonarnych inżynierskich studiów obejmuje przygotowanie z przedmiotów ścisłych i technicznych, wybranych przedmiotów medycznych oraz przedmiotów specjalistycznych, np. radiochemii i radiofarmakologii, medycyny nuklearnej czy grafiki komputerowej. Umiejętności praktyczne studenci uzyskają w licznych instytucjach medycznych, m.in. w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Centrum Onkologii w Krakowie.

AGH jest jedyną w Polsce uczelnią, w której funkcjonować będzie kierunek fizyka medyczna. Inne uczelnie oferują nauczanie w tej dziedzinie w postaci specjalności przypisanej do jakiegoś kierunku (np. fizyki) i oferowanej studentom na dalszych latach studiów. red