Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
10 grudzień 2022
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
Drodzy Wychowankowie
06 kwiecień 2010

W dniu 20 października 1919 została utworzona Akademia Górnicza w Krakowie. Powstała niemal równocześnie z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Z początkiem roku 1949 rozszerzona została nazwa uczelni, która odtąd miała brzmieć Akademia Górniczo-Hutnicza. W roku 1969 patronem uczelni zostaje Stanisław Staszic, znakomity mąż stanu, wielki uczony.

Prześwietna akademia, zawsze wierna swojej dewizie „Labore creata, labori et scientiae servio” (Z pracy powstałam, pracy i nauce służę), wykształciła Was rozsianych po kraju i świecie. Dzięki Wam jesteśmy dziedzicami wspaniałego dorobku i renomy, jaką się cieszy nasza Alma Mater w Polsce i na świecie. Modernizuje się i pięknieje z każdym rokiem, idąc z duchem tych szalonych ostatnich lat. Zmieniły one naszą rzeczywistość nie do poznania. To stawia przed nami nowe wyzwania. Chcemy być miejscem nauki dla najlepszych talentów. Talent, jak pisał wspaniały patron – Stanisław Staszic – jest jak kawałek surowego metalu i dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada. Tę pracę musi wykonać kadra naukowa uczelni na 15 wydziałach i 2 szkołach międzywydziałowych, które oferują łącznie 170 specjalności w ramach 30 kierunków studiów. Kształcimy ponad 34 tysiące studentów. Aby sprostać tym wymaganiom musimy kroczyć drogą postępu, a ta oznacza rosnącą specjalizację, rodzą się nowe specjalności, inne znikają. Wykształcenie uzyskane na studiach często staje się anachroniczne i rodzi się potrzeba kształcenia ustawicznego, czemu staramy się sprostać.

Zmarły nie tak dawno guru światowego zarządzania Peter Drucker pisał: „Łaciński poeta nazwał istotę ludzką rerum novarum cupidus (żądną rzeczy nowych)”. Chcemy spowodować, aby każdy nasz absolwent był rerum novarum cupidus. Stawia to przed nami nowe wyzwania, tak w zakresie zmian w kształceniu i zmierzaniu w kierunku formuły uiwersytetu, co oznacza formowanie pewnej postawy życiowej i umysłowej. Wymaga to też znaczących inwestycji w uczelni i wierzymy, że jubileusz stanie się taką znakomitą okazją do wykonania pierwszych, znaczących kroków na tej drodze, o czym zamierzamy Was poinformować.

Chcemy wspólnie przeżyć z Wami to doniosłe w historii uczelni wydarzenie i wierzymy, że udzielicie nam wsparcia dla jego realizacji, ale i utwierdzicie w realizacji naszych wspólnych marzeń – Akademia Górniczo-Hutnicza podążająca drogą dla najlepszych.

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś