Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
10 grudzień 2022
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
Konwent Akademii Górniczo-Hutniczej
06 kwiecień 2010

W dniu 4 kwietnia 2008 r. o godz.12.00 w Auli Akademii odbyła się uroczysta inauguracja działalności Konwentu Akademii Górniczo-Hutniczej. Pod koniec ubiegłego roku, po raz pierwszy w historii AGH, na podstawie art. 15. ust. 3 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r. na wniosek Rektora, powołany został przez Senat AGH, Konwent skupiający wybitne osobowości świata polityki, nauki i przemysłu.

Konwent AGH jest doskonałą płaszczyzną wymiany doświadczeń, poglądów, na tematy miejsca i roli Akademii w przynoszącej ciągle nowe wyzwania rzeczywistości społeczno-ekonomicznej naszego kraju. Wyrażanie opinii o ogólnych kierunkach działania Uczelni, proponowanie podjęcia przez uczelnię nowych kierunków kształcenia i specjalności szczególnie potrzebnych gospodarce narodowej, wyrażanie opinii w sprawie działalności badawczej Uczelni, promowanie działań uczelni w kraju i za granicą, wyrażanie opinii w sprawach wiążących uczelnię z życiem i gospodarką kraju, to tylko niektóre kompetencje powołanego gremium.

fot. ZS

W skład 24-osobowego Konwentu AGH wchodzą przedstawiciele organów władzy państwowej, samorządów i administracji z terenów, na których Uczelnia rozwija swoją działalność, przedstawiciele nauki, przemysłu oraz organizacji naukowo-technicznych, a także innych związanych z Akademią.

Na inauguracyjnym posiedzeniu JM Rektor AGH wręczył członkom Konwentu AGH powołania.

W skład Konwentu AGH weszli:

– dr Alicja Adamczak
Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

– dr inż. Piotr Buchwald
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego

– mgr Zygmunt Cholewiński
Marszałek Województwa Podkarpackiego

– prof. dr hab. inż. Janusz Filipiak
Prezes Zarządu COMARCH S.A. Systemy Informatyczne

– mgr inż. Stanisław Gajos
Prezes Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

– prof. dr hab. Mirosław Handke
Akademia Górniczo-Hutnicza, Minister Edukacji Narodowej w latach 1997–2000, Rektor AGH w latach 1993–1997

– mgr Adam Jarubas
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

– dr Henryk Jacek Jezierski
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska – Główny Geolog Kraju

– mgr inż. Dariusz Lubera
Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny Tauron Polska Energia S.A.

– prof. dr hab. Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

– mgr inż. Jerzy Miller
Wojewoda Małopolski

– mgr inż. Marek Nawara
Marszałek Województwa Małopolskiego

– prof. dr hab. inż. Jerzy Niewodniczański
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki

– mgr inż. Paweł Olechnowicz
Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny Grupy LOTOS S.A.

– mgr inż. Jolanta Orlińska
Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii – Główny Geodeta Kraju

– mgr inż. Krzysztof Pawiński
Prezes Zarządu Grupy MASPEX Wadowice

– dr Jerzy Podsiadło
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Restrukturyzacji i Integracji Arceloru Mittal Poland S.A.

– mgr Ewa Porębska
Prezes Zarządu Motorola Polska Sp. z o.o.

– mgr Wojciech Taczanowski
Prezes Zarządu Wydawnictwa Jagiellonia S.A.

– prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
Akademia Górniczo-Hutnicza, Rektor AGH w latach
1997–2005

– prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej

– dr inż. Paweł Urbański
Prezes Zarządu Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

– prof. dr hab. inż. Wiesław Waszkielewicz
Akademia Górniczo-Hutnicza

– mgr inż. Jarosław Zagórowski
Prezes Zarządu Jastrzębskej Spółki Węglowej S.A.

Podczas Inauguracyjnego posiedzenia wybrano władze Konwentu. Przewodniczącym został prof. dr hab. inż. Jerzy Niewodniczański – Prezes Państwowej Agencji Atomistyki.

Wiceprzewodniczącymi zostali: prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, mgr inż. Krzysztof Pawiński. Sekretarzem Konwentu został wybrany prof. dr hab. inż. Wiesław Waszkielewicz.

Przewodniczący bierze udział w posiedzeniach Senatu AGH z głosem doradczym. Posiedzenia Konwentu zwołuje jego przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rektora lub Senatu AGH przynajmniej dwa razy w roku.

Opinie i uchwały Konwentu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 30% członków.

Ryszard Nowak