Vivat Akademia
Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej
09 grudzień 2022
Strona GłównaVivat AkademiaSWAGHKontakt
Nowy wizerunek Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
05 kwiecień 2010

Sposób, w jaki uczelnia jest postrzegana na zewnątrz oraz przez własnych pracowników i studentów bezpośrednio oddziałuje zarówno na jej pozycję na rynku edukacyjnym, jak też na szeroko pojętą świadomość społeczną. Tworzenie spójnego wizerunku nie tylko pomaga wyróżnić się na tle konkurencji, ale też przekonać potencjalnych współpracowników i studentów do związania się z uczelnią. We współczesnym świecie wyższe uczelnie doceniają wagę świadomego kształtowania wyobrażenia o sobie, czyli o tym, jaki jest ich charakter, co oferują i w jaki sposób to realizują. Również polskie wyższe uczelnie coraz częściej decydują się na opracowanie kompleksowej identyfikacji, której celem jest zaprezentowanie w unikatowy sposób filozofii i metod działania oraz stworzenie oryginalnego wizerunku.

Kompleksową identyfikację tworzą:

• system wizualny

• system zachowań (styl kontaktów z otoczeniem)

• system przekazu (działania promocyjne)

Zgodnie z badaniami o naszej wiedzy, opinii czy wyobrażeniu, w przeważającej mierze decydują doznania wzrokowe, stąd też kluczową rolę w programie kompleksowej identyfikacji odgrywa system wizualny. To właśnie elementy graficzne mają bezpośredni wpływ na kreację i postrzeganie, przez co pomagają budować prestiż i otwarte, przyjazne oblicze. Zadaniem wprowadzanego systemu identyfikacji wizualnej jest przedstawienie Akademii Górniczo-Hutniczej jako nowoczesnej uczelni kultywującej tradycje i dumnej ze swej historii oraz kształcącej specjalistów najwyższej światowej klasy.

Spośród wszystkich elementów bazowych znak graficzny najsilniej wyraża charakter, typ uczelni i styl jej działania.

Znak graficzny Akademii Górniczo-Hutniczej zbudowany jest z sygnetu oraz logotypu.

Sygnet składa się z trzech części, przy czym każda z nich złożona jest z kolei z trzech podłużnych elementów (pasów). Posiada on formę stylizowanego orła, nawiązując w sposób symboliczny i uproszczony do godła uczelni.

Logotyp stanowią inicjały nazwy uczelni, którym nadano indywidualną, specjalnie zaprojektowaną formę literniczą.

Znak graficzny AGH jest jedynym znakiem służącym codziennej identyfikacji wizualnej Akademii Górniczo-Hutniczej. W tej roli zastąpił on godło AGH, które w obecnej formie zarezerwowane zostało wyłącznie do promowania historii oraz dziedzictwa naukowego uczelni.
Elementy wymienione powyżej tworzą System Identyfikacji Wizualnej AGH. Jest to zespół reguł oraz konsekwentnie zaprojektowanych wzorców, które mają utrwalać pożądane opinie na temat uczelni wśród pracowników, studentów i szeroko rozumianych odbiorców zewnętrznych.

Podstawowym elementem Systemu Identyfikacji Wizualnej jest Księga Identyfikacji Wizualnej. Jest to uproszczone kompendium wiedzy na temat systemu wizualnego Akademii Górniczo-Hutniczej. 

Akademia Górniczo-Hutnicza to nowoczesny uniwersytet techniczny o silnej pozycji w kraju oraz zagranicą. Wysiłkiem pokoleń budowana pozycja dzięki nowemu systemowi identyfikacji zyskuje ważny element jakim jest spójny zestaw znaków identyfikujących (logotyp, flaga) oraz element nobilitujący, a także potwierdzający tradycję, dorobek (godło). Podział ten jest ważny przede wszystkim z punktu widzenia budowania tradycji, ale także współczesnej identyfikacji instytucji. Większość ważnych uczelni zagranicznych (w USA, Wielkiej Brytanii, Holandii) posługuje się godłem, którego pole zastosowań jest bardzo wąskie oraz logo, które identyfikuje współcześnie uczelnię i znajduje zastosowanie zarówno w firmowych akcydensach, jak i materiałach promocyjnych oraz firmowych gadżetach.

Znakiem identyfikującym Akademię jest od lat akronim AGH. Wszedł on do języka potocznego i jednoznacznie odsyła do Akademii Górniczo-Hutniczej działającej w Krakowie. „W AGH”, „AGH-owcy” to tylko dwa przykłady z całego szeregu wyrażeń, których konotacja jest jednoznaczna. Niespotykane jest natomiast wyrażenie „orłowcy” lub inne, które przez znak odsyłałoby do naszej uczelni.

Dotychczasowe godło autorstwa Bogdana Tretera z roku 1925 podlegało licznym modyfikacjom na przestrzeni historii Akademii. Drzeworytniczy pierwowzór był przekształcany na różne sposoby: orzeł przybierał formę orła piastowskiego, „niemieckiego”, tracił koronę by później znowu ją odzyskać.

Dlatego podjęliśmy próbę usystematyzowania naszego wizerunku. Stąd pomysł na wspólny znak firmujący AGH, stosowany codziennie w dokumentach oraz oddzielenie godła, które pełnić będzie funkcję nobilitującą.

Samo zaś godło poddane zostało niezbędnym modyfikacjom wymuszonym przez współczesne techniki jego reprodukcji i aplikowania na wielu nośnikach. Za punkt wyjścia obrano drzeworyt Tretera. Uzyskał on „szlif” zgodny z zasadami heraldyki. Zaproponowano także zmianę ligatury, która jest elementem godła. AG jakkolwiek wynikające z tradycji nie związane jest ze współczesną identyfikacją Akademii (AGH).

Nowy system to także nowa strona www Uczelni. Wytężone prace nad jej stworzeniem trwały od czerwca 2007 r. Nowa strona została gruntowanie przebudowana. Całkowitej zmianie uległa grafika, zmienił się też układ merytoryczny. Zadaniem autorów było stworzenie przejrzystego i intuicyjnego interfejsu tak, by przede wszystkim odbiorca zewnętrzny mógł w sposób prosty i szybki odnaleźć pożądane informacje. Zasadnicze zmiany, to przede wszystkim podział na cztery główne grupy tematyczne, które są niejako odwzorowaniem struktury wewnętrznej uczelni. Powstał także rozbudowany serwis Aktualności, w którym można będzie znaleźć wszystkie niezbędne informacje o życiu Akademii i nie tylko. Została też stworzona niemal tożsama z wersją polską, strona w języku angielskim. Na potrzeby nowej strony będzie wykorzystywany nowoczesny system zarządzania danym i tzw. CMS (Content Management System), który pozwala na łatwe administrowanie, aktualizację i rozbudowę naszego serwisu www przez zespół redakcyjny. Dodatkowym atutem będzie dużo lepsze pozycjonowanie naszej strony głównej oraz kluczowych podstron w zasobach globalnego Internetu. Nowa strona pozwala także na dużo bardziej atrakcyjne formy przekazu i promocji ważnych wydarzeń, co jest dzisiaj elementem niezbędnym w każdej instytucji, tym bardziej jeśli dotyczy to jednej z najlepszych uczelni technicznych w kraju.

Przemysław Olszewski